Çerez Örnek

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı Duyuru ve Linki

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL KONUŞMA DÜZEYİ TESPİT SINAVI
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Sözlü Sınavı Ms Teams uygulaması ile Çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Başvuru yapan tüm öğrencilerimizin 20.03.2023 tarihinde saat 09.30'da sisteme girilmesi rica olunur.
kip Kodu: hv201zz
Bağlantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIFGIT235nkKP03B9mIThI6-4HD0avW4_lPAazZIHphY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3ffaeaf-5295-4359-ab70-f90a16589eea&tenantId=6dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1
Toplantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIFGIT235nkKP03B9mIThI6-4HD0avW4_lPAazZIHphY1%40thread.tacv2/1679054330757?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%22c011d88e-6c55-4ed2-9719-1dfcd959a605%22%7d
ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ