Çerez Örnek

Staj

Stajın amacı, öğrencilere öğrenim gördüğü eğitim - öğretim programlarıyla ilgili konuların uygulama alanında bilgi, görgü ve beceri kazandırmaktır. Staj süresi dördüncü yarıyılın sonunda 10, altıncı yarıyılın sonunda 35 olmak üzere toplam 45 iş günüdür. Stajların başlangıç tarihi her yıl Aralık ayında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Altıncı yarıyılın sonundaki 35 iş günlük stajını yapan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramazlar.

Dördüncü yarıyılın sonunda yapılan 10 iş günlük staj Fakültemiz Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ nde yapılır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri bu stajlarını Fakültemize ait bitki üretim tesisleri veya fidanlıklarda yaparlar. 10 günlük stajını tamamlamayan öğrenci kalan 35 günlük stajını yapamaz. Dekanlıkça belirlenen tarih aralıklarında stajını yapmayan öğrenci, mazeretinin kabul edilmesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 10 günlük stajını güz yarıyılı sonunda yapılabilir.

Altıncı yarıyılın sonunda yapılan staj Dekanlık birimlerinde, ilgili bölümlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işletmelerde ve yurt dışındaki kamu veya özel kuruluşlarda yapılabilir. Mezun duruma gelebilecek olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 35 iş günlük stajlarını dönem içinde yapabilir.

 Staj süresince, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin (b) fıkrası kapsamında öğrencilere İş Kazası ve Temel Meslek Hastalığı Sigortası uygulanır ve anılan kanunun 87. Maddesinin (e) fıkrası gereğince sigorta primleri Fakülte tarafından karşılanır.

 

Staj ilkelerinin tüm detaylarına "Yönetmelik ve Yönergeler" sekmesinden ulaşabilirsiniz...


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ