Çerez Örnek
canlı destek

Uzaktan Verilen Derslere Devam Hakkında

Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslerin Uygulanışı Hakkında

 

Ege Üniversitesi Senatosunun 20.02.2023 tarihli ve 6/1 sayılı kararının Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslerin Uygulanışı başlıklı 10. Maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği gibi;

 

“Dersin öğrenci tarafından takibi esas olup öğrencinin takip edemediği durumlarda ise dersin verildiği günü takiben 5 iş günü içerisinde EgeDersteki kayıtlarını izlemesi durumunda devamlı sayılmasına” karar verilmiştir.

 

Bu madde uyarınca öğrencisin dersi takibi esastır. Ancak öğrencinin dersi takip edememesi durumlarında 5 iş günü içerisinde dersin EgeDers üzerindeki kayıtlarını izlemesi durumunda devamlı sayılacaktır.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ