canlı destek

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) HAKKINDA DUYURU

Fakültemiz öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 21- 27 Şubat 2022 tarihleri arasında (Kayıt yenileme işlemleri OBYS üzerinden 21 Şubat 2022 tarihinde saat 08:00’dan itibaren başlayacaktır); Ders Değişiklik (Ekle-Sil) İşlemleri ise 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.  Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://oidb.ege.edu.tr/h-14277/2021-2022_egitim-ogretim_yili_bahar_yariyili_kayit_yenileme_islemleri.html

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimiz akreditasyon kapsamında güncellenen eğitim planlarına tabi olacaklarından 2020 veya öncesindeki yıllarda kayıt yapan öğrencilerin Fakülte Kurulumuzca kabul edilen aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir:

 

  1. Öğrencinin başarısız olduğu bir dersin AKTS kredisi düşürülmüş ise öğrencinin dersin eski halinden, AKTS kredisi yükseltilmiş ise dersin yeni halinden sorumlu tutulması uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin başarısız olduğu dersin dönemi değişmiş ise (dersin güz yarıyılından bahar yarıyılına ya da bahar yarıyılından güz yarıyılına alınmış olması durumunda); sadece 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Kararıyla, ders başka bölümde açılmış ise öğrencinin dersi o bölümden alabilmesi, başka bölümde o ders açılmamış ise dersin açılması uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin başarısız olduğu veya hiç alamadığı bir ders kaldırılmış ise sadece 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Kararıyla, ders başka bölümde açılmış ise öğrencinin dersi o bölümden alabilmesi, başka bölümde o ders açılmamış ise dersin açılması. Tabi olduğu eğitim planından kaldırılan bir dersten 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonunda başarılı olamayan bir öğrencinin sonraki yıllarda kayıtlı olduğu Bölüm tarafından uygun görülen dersi alması (Bu dersin AKTS kredisinin en az kaldırılan dersin AKTS kredisi kadar olması gerekmektedir) uygun görülmüştür.

 

  1. Öğrencinin tabi olduğu eğitim planında bir ders alt sınıftan üst sınıfa alınmış ise (kayıt yenileme esnasında sistemde ders öğrencinin alması gereken ders olarak görüneceğinden)  kayıtlı olduğu Bölüm tarafından uygun görülen dersi alması (Bu dersin AKTS kredisinin en az üst sınıfa alınan dersin AKTS kredisi kadar olması gerekmektedir) uygun görülmüştür.

 

  1. Eğitim-Öğretim dönemi başladıktan sonra ortaya çıkabilecek ve burada öngörülemeyen istisnai durumlar için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün uygun göreceği derslerin aldırtılması uygun görülmüştür.

 

Öğrencilerimizin bu tür sorunların yukarıdaki bilgiler çerçevesinde çözümü için Danışman öğretim üyeleri ile görüşmeleri ve 20 Mart 2022 tarihine kadar dilekçe ve form ile Dekanlığımıza başvurmaları veya belgelerini egeziraatf@gmail.com adresi üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir. 

 

  1. Fakültemiz öğrencileri Staj I dersine OBYS üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir. OBYS üzerinden Staj I dersi gruplara bölünerek sunulmuştur. Her bir grup aynı zamanda bir dönemi ifade etmektedir. Her bir dönemde staj yapacak öğrenci sayısı 75 kontenjanla sınırlıdır. Staj dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Bölümleri için;

 

1 Dönem (Grup): 18-29 Temmuz 2022

2 Dönem (Grup): 01-12 Ağustos 2022

3 Dönem (Grup): 15-26 Ağustos 2022

4 Dönem (Grup): 22 Ağustos-12 Eylül 2022

5 Dönem (Grup): 12-23 Eylül 20224

 

 Peyzaj Mimarlığı Bölümü için;

 

1 Dönem (Grup): 18 Temmuz-12 Ağustos 2022

2 Dönem (Grup): 15 Ağustos-12 Eylül 2022

 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILI BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DİLERİZ.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ