Çerez Örnek
canlı destek

Öğrenci Senatosu Adaylığı ve Seçimleri

"Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi"nin "Öğrenci Senatosunun Oluşumu" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının c) bendi "Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer lisans ve birer lisansüstü olmak üzere, Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran yabancı uyruklu öğrenciler arasından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek seçimle belirlenen altı yabancı uyruklu öğrenci;" ç) bendi "Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer öğrenci olmak üzere, not ortalaması en az 3.50 olmak şartıyla başvuruda bulunan lisans öğrencileri arasından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen en başarılı üç öğrenci," ve e) bendi "Üniversitemizde çift anadal programlarında eğitim – öğretim gören ve çift anadal programında not ortalaması en yüksek olan ve başvuran öğrenciler arasından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek bir öğrenci." olmak üzere belirtilen maddelere göre seçimler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcileri Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosunun doğal üyesi olduğundan Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinin Öğrenci Senatosu üyeliği için başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinden başvuru olması durumunda söz konusu öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosu adaylığı başvuruları ve seçimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen gruplarına ilişkin duyuru üniversitemizin ege.edu.tr ve Daire Başkanlığının oidb.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ